Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 13:23 ở Hà Nội
 

HỒI KÝ PHAN-VĂN-VỊNH - PHỤ TRANG

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  399

Việc làm và tinh thần văn hóa có ý nghĩa của đời tôi :
1. Năm1996, về quê nhật tu gia phả sao lại thỉnh vào để thờ phụng tại tự đường gia đình Đồng-Nai.
2. Năm 2000, về quê chứng kiến đôïng viên tinh thần các cháu xây lăng mộ Tổ Tiên.
3. Năm 2001, về quê xây lăng mộ ấm cúng cho Oâng Bà Ngoại và cha mẹ ruột.
4. Năm 2003, biên soạn gia phả chữ Việt.
5. Năm 2003, viết xong quyển Hồi Ký PHAN-VĂN-VỊNH.


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1

Chương I : Tuổi ấu thơ và niên thiếu.
Bài 1 : Bối cảnh, thời gian, sự việc 2
Bài 2 : Mái nhà xưa làng xóm cũ. 11

Chương II : Bổn phận công dân.
Bài 3 : Bản thân gia đình xã hội 14
Chương III : Nghĩa vụ quân sự
Bài 4 : Đăng ký lính Biệt Động Quân Miền Nam 17
Bài 5 : Một trận đánh nhớ đời 24
Bài 6 : Phục vụ Hậu cứ, Tiền trạm,
Quản trị quân số và Tiếp liệu. 27
Chương IV : Chưa được làm phó thường dân.
Bài 7 : Người dân chưa được thừa nhận 36
Bài 8 : Từ ngày được nhập hộ khẩu,
Cải tạo nguỵ quân tại điạ phương 39
Bài 9 : An cư lập nghiệp 42
Bài 10 : Tuổi tác con cháu sản nghiệp hiện hữu năm 2003. 48
Phụ trang 50

Danh sách chương của HỒI KÝ PHAN-VĂN-VỊNH

LỜI NÓI ĐẦUChương 1Chương 2Chương 3Chương 4PHỤ TRANG


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h