Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:48 ở Hà Nội
 

TỔNG HÀNH DINH TRONG MÙA XUÂN TOÀN THẮNG - Tư liệu tham khảo

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1087

      1 Lê Duẩn: Thư vào Nam, Nhà xuất bản Sự thật. Hà Nội. 1985.
      2. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội, 1991.
      3. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, (2 tập), Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội. 1991.
      4. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Trận quyết chiến lịch sử Xuân 1975, 1990.
      5. Bộ Quốc phòng - Viện Chiến lược quân sự: Tìm hiểu học thuyết quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hà Nội, 1997.
      6. Bộ Tổng tham mưu: 50 năm, một chặng đường. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.
      7. Bộ Tổng Tham mưu - Ban Tổng kết lịch sử: Tổng kết công tác Bộ Tổng tham mưu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giai đoạn V, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997.
      8. Bộ Tổng Tham mưu: Một số tư liệu nhân dip 10 năm giải phóng miền Nam, tháng 3-1985.
      9. Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam, tập II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội. 1995
      10 Học viện Quân sự cao cấp: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu nước. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1980.
      11. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
      12. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đường lối quân sự của Đáng, Viện Khoa học quân sự, Hà Nội, 1974.
      13. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông, biển, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1972.
      14. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Đại thắng mùa Xuân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976.
      15. Đại tướng Hoàng Văn Thái: Những năm tháng quyết định, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984.
      16. Đại tướng Lê Trọng Tấn: Trước những ngày lịch sử Xuân 1975, Tạp chí Văn nghệ quân đội, tháng 4-1985.
      17. Thượng tướng Trần Văn Trà: Kết thúc 30 năm chiến tranh, tập V.
      18. Thượng tướng Trần Văn Trà: Cám nhận về Xuân Mậu Thân 1968, Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1998.
      19. Đồng Sĩ Nguyên: Đường Hồ Chí Minh, một sáng tạo chiến lược độc đáo của Đảng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999.
      20. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo: Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977.
      21. Thượng tướng Nguyễn Hữu An: Chiến trường mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995.
      22. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp: Ký ức Tây Nguyên, báo Quân đội nhân dân từ 8-3-2000-16-3-2000.
      23. Lịch sử bộ đội Trường Sơn trên đường Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994.
      24. Hoàng Văn Khánh: Đánh thắng B52, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hà Nội, 1993.
      25. Hứa Mạnh Tài: Đêm 18 tháng 12 năm ấy, Báo Quân đội nhân dân số 12791 ngày 23-12-1999.
      26. Hứa Mạnh Tài: Thầy Vũ, Báo Cựu Chiến binh Thủ đô, 11-1999.
      27. Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu): Biệt động Sài Gòn, Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
      28. Trần Nhẫn: Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1992.
      29. Lịch sử Quân khu 5, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.
      30. Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hà Nội. 1985.
      31. R.S. Mắc Namara: Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1995.
      32. George C. Herring: Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.
      33. Philip B. Đavixơn: Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1995.
      34. Peter A. Puler: Nước Mỹ và Đông Dương - Từ Rudơven đến Níchxơn, Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Hà Nội, 1986.
      35. Alan Dawson: 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ, Nhà xuất bản Sự thật. Hà Nội, 1990.
      36. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold Schecter: Từ toà Bạch Ốc đến dinh Độc Lập, Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1990.
      37. Báo Nhân dân, quý I, quý II năm 1975. Lưu tại Thư viện quân đội.
      38. Báo Quân đội nhân dân, quý I, quý II năm 1975. Lưu tại Thư viện quân đội.
      39. Các sổ tay công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ năm 1973 đến tháng 5-1975.
      Và các tư liệu khác.


 

Danh sách chương của TỔNG HÀNH DINH TRONG MÙA XUÂN TOÀN THẮNG

LỜI NÓI ĐẦUChương 1Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Tư liệu tham khảo


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h