Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 02:30 ở Hà Nội
 

Cái cười của thánh nhân - 26. Quên Thầy

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  444

Ngày kia, có một người đi tìm thầy học đạo.
Gặp một người hướng dẫn, ông này căn dặn:
- Hãy kiên tâm ngồi tịnh nơi đây. Đúng năm nữa sẽ gặp mặt Thầy.
Năm sau, ông ấy đến hỏi:
- Đã gặp Thầy chưa?
- Thưa, đã gặp.
- Vậy, cứ tịnh thêm năm nữa, sẽ nghe thầy dạy đạo cho.
Năm sau, ông ấy đến hỏi:
- Đã nghe Thầy truyền đạo chưa?
- Thưa đã được Thầy truyền rồi.
- Vậy bây giờ hạy tịnh thêm năm nữa, đến khi nào không còn nghe Thầy nói nữa, bấy giờ anh mới chứng được đạo.
Lời bàn:
Lời nói cuối cùng của người hướng dẫn quả rất bất ngờ đối với phần đông những kẻ xưa nay đi tìm Đạo vẫn có thành kiến "Không thầy đố mầy làm nên"
Thầy, dưới hình thức một người đã đắc Đạo, những sách vở kinh truyện, những giáo điều tôn giáo, luân lý... Trong con đường tìm Đạo tuy cần, nhưng chỉ cần lúc ban đầu mà thôi. "Có" Thầy, nhưng rồi phải "quên" Thầy và sau cùng "mất". Thầy thì mới chứng được Đạo. Aurobindo Ghose có nói "thầy là một cần thiết", Thầy cũng là một trở ngại". Ông thầy giỏi là người không có đệ tử, tức là người đã giúp cho đệ tử mình không cần dùng đến mình nữa. Ở Thiên Đức Sung Phù sách Trang Tử có viết: "Khổng Tử dường như chưa phải là bậc chí nhân! Ông ta làm gì mà đông đệ tử thế? Vậy chứ ông không biết rằng đối với bậc chí nhân, có nhiều đệ tử là tự tạo cho mình có nhiều gông cùm xiềng xích sao? Người đệ tử phải thoát khỏi ông Thầy, mà ông Thầy cũng phải thoát khỏi đệ tử của mình mới là người đắc Đạo"
Ngày kia Phật chỉ trăng nói với đệ tử: "Kìa là mặt trăng, nhìn theo ngón tay ta mà thấy. Nhưng đừng quên: Ngón tay ta không phải là mặt trăng". Có thấy ngón tay, có nhìn theo ngón tay, và có quên ngón tay... thì mới thấy trăng
Mỗi người của chúng ta giống một cái chuông, mà ông Thầy của chúng ta cũng là một cái chuông. Nhờ hiện tượng cộng hưởng mà tiếng chuông của ta nổi lên cùng tiếng chuông của ông Thầy, nhưng tiếng chuông của ta không phải là tiếng chuông của Thầy. Cho nên ta mới nói "đồng thinh tương ứng". Cũng như mắt trời gọi ánh sáng giúp cho trăm hoa đua nở, nhưng cây nào trổ hoa nấy.

Danh sách chương của Cái cười của thánh nhân

1. Trào Lộng U Mặc Là Gì?2. Những Yếu Tố Chính Của U Mặc3. Nước Thu4. Mù Rờ Voi5. Chim Biển6. Anh Mù Tự Phụ7. Mộng Hồ Điệp8. Ném Đá9. Rửa Tai10. Dùng Chó Bắt Chuột11. Bị Cọp Rượt12. Thổi Sáo13. Sướng...14. Suối Trường Sinh15. Túy Ngâm Tiên Sinh16. Đức Uống Rượu17. Ngũ Liễu Tiên Sinh18. Đánh Cá Với Như Lai19. Cầu Nước Trường Sinh20. Mã Tuấn21. Coi Bói22. Đông Lăng23. Người Đánh Xe Lừa24. A Lưu25. Cầu Cho Bạo Chúa Sống Lâu26. Quên Thầy27. Thịt Cừu Non28. Đôi Dép Da29. Hũ Vàng30. Cưới Vợ31. Ham Sống32. Suối Hoa Đào33. Tiền Xích Bích34. Dương Xuân Bạch Tuyết35. Mê Vàng36. Sửa Giày37. Đưa Nhau Ra Tòa38. Lồng Đèn Tắt39. Lệ Cơ40. Cây Trên Núi41. Khinh Trọng42. Đi Sứ43.44. Liệt Tử nghèo khó, có khi đói khát nữa45. Cười Người Khóc46. Cướp Đất47. Xin Bãi Nại48. Nghèo Khổ49. Cá Vui50. Làm Giàu51. Lê Đuôi Trong Bùn52. Người Bán Thịt Dê53. Nhân Trung Dài54. Chí Nhân55. Chiếc Bè56. Kiêu Căng Là Gì?57. U Tịnh Đại Sư58. Giác Và Mộng59. Ngôi Tướng Quốc60. Lẽ Sống Chết61. Nuôi Gà Đá62. Lẽ Tất Nhiên Phải Vậy63. Nhất Thống Sơn Hà64. Vay Lúa65. Học Bắn Cung66. Đi Săn67. Giàu Sang68. Pháp Thuật Cao Cường


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h